Kontakt til skolen

 

Østergade 13
3720 Aakirkeby
Telefon: 5697 5040
kontor@davidskolen.dk
Kontaktside

Evaluering

 Fra august 2006 er indført en ordning med et nyt evalueringssystem, som involverer hjem og elever i højere grad end tidligere.
Bruges i forbindelse med skole-hjemsamtalerne.

Bhkl. - 9. kl.: skole-hjemsamtaler to gange om året og løbende kontakt mellem hjem og skole.


Fra august 2007 anvendes den nye 7 trins-skala i forbindelse med karaktergivning til eleverne i 7. - 9. kl.


Klasselæreren har individuelle elevsamtaler i løbet af skoleåret.