Kontakt til skolen

 

Østergade 13
3720 Aakirkeby
Telefon: 5697 5040
kontor@davidskolen.dk
Kontaktside

Generalforsamling


Hvert år i marts måned afholder Davidskolen generalforsamling i henhold til vedtægterne.

I 2017 var det onsdag d. 8. marts.
Generalforsamlingen har følgende faste dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger sin beretning
  3. Det reviderede regnskab aflægges
  4. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest en uge før.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer, som forinden skal være adspurgt, skal indsendes senest en uge før generalforsamlingen.
Der vil blive forelagt en erklæring af skolens tilsynsførende, om skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Vi gør opmærksom på, at forældrene har en forpligtigelse til at være aktive omkring tilsynet med deres børns skolegang. Deltagelse i skolens generalforsamling er en af måderne, hvorpå man kan udføre dette tilsyn. Derfor vil vi opfordre til, at I deltager både for at være velorienteret om jeres barns skole og for fortsat at være med til at præge Davidskolen ved at give gode input til bestyrelsen.

Af hensyn til servering vil vi gerne modtage tilmelding til generalforsamlingen.

Årsberetning Tilsynserklæring
2008 2008-09
2009 2009-10
2010 2010-11
2011 2011-12
2012 2012-13
2013 2013-14
2014 2014-15
2015 2015-16
2016 2016-17