Kontakt til skolen

 

Østergade 13
3720 Aakirkeby
Telefon: 5697 5040
kontor@davidskolen.dk
Kontaktside

SFO's værdigrundlag

Davidskolens SFO bygger på et kristent liv- og menneskesyn, hvor vi ser hvert enkelt menneske som utroligt værdifuldt
- skabt af Gud.


Tryghed og omsorg
For os er tryghed og omsorg fundamentet for enhver udvikling, derfor vil vi skabe et trygt miljø med tydelige rammer, hvor vi i mødet med barnet er anerkendende og værdsættende såvel i tale som i kropssprog.

Vi skal til stadighed møde barnet som nærværende oprigtige voksne, der møder barnet med omsorg, empati, varme og humor som gode rollemodeller med en ressourceorienteret tilgang, der har fokus på det barnet kan og de muligheder det giver, hvorved barnets selvtillid og selvværd styrkes, så udgangspunktet for sprudlende livsglæde og kreativitet er til stede.

Respekt
Vi vil skabe remmende rammer, indenfor hvilke barnet kan lære at fornemme egne og andres behov, får respekt for forskelligheder og andres rem og grænser og øver sig i at sætte sig i andres sted (udvise empati) og blive i stand til at håndtere konflikter og andre problematikker, hvorved det lærer at mestre eget liv i fællesskab med andre og øver sig i at sige til og fra over for hinanden.

Ansvarlighed
Vi opfatter børnene som ligeværdige aktive personligheder med viden, drømme, meninger og perspektiver for fremtiden.
Derfor vil vi skabe rammerne, der støtter barnet i aktivt og ansvarligt at deltage og ærligt ytre sig i forhold til fællesskabet og her øve sig i at diskutere, taage stilling til og sammen finde frem til brugbare løsninger til gavn for alle og derved lære at leve efter demokratiske spilleregler og tage ansvar for egne handlinger.

Udvikling
Vi vil skabe rummelige rammer (fysisk og mentalt), der indbyder til leg og fordybelse så barnet har mulighed for at bruge sin fantasi kreativt til at eksperimentere, undersøge, afprøve og erfare via (fri) leg, aktiviteter og samvær.
Herved udfordres og gennemgør barnet forskellige læringsprocesser, så som at skabe, forhandle, indgå kompromis, give plads til andre osv., hvilket giver barnet mulighed for at udvikle sig i sit eget tempo og skabe erfaringer, der kan bruges i andre livssammenhænge.