Kontakt til skolen

 

Østergade 13
3720 Aakirkeby
Telefon: 5697 5040
kontor@davidskolen.dk
Kontaktside

Undervisningsmiljøvurdering

Tilbagemelding på UMV foråret 2015

 

Elevrådet har i 2014-2015 haft fokus på undervisningsmiljøet. Vi har gennemført en klasseundersøgelse på den elektroniske platform Klassetermometeret fra DCUM. Spørgsmålene er af elevrådet afgrænset til temaerne:

  • Trivsel.
  • Fagligt læringsmiljø.

Disse temaer er valgt, fordi andre temaer er dækket ind af andre indsatser. Vi arbejder jævnligt med det fysiske, det psykiske og undervisningsmiljøet. Vi dannede os i et tidligere skoleår overblik over fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder af fysisk art, både ved at inddrage eleverne, personalegrupperne og ved konkret gennemgang af lokalerne. Processen gentages.

Efter at dette års undersøgelse af trivsel og fagligt læringsmiljø var blevet introduceret og gennemført, er klasselærere blevet bedt om, at give en kort tilbagemelding på resultatet med fokus på:

  • Er der noget, som er overraskende?
  • Er der områder, der - set alene ud fra undersøgelsens resultater - trænger til en indsats?

På baggrund af disse tilbagemeldinger kan vi sige: Der er generelt ikke så mange opsigtsvækkende resultater i undersøgelserne. Det opfattes umiddelbart som passende at fortsætte med den almindelig indsats i forhold til trivsel: Klassemøder, samtaler, fælles formulering af sociale spilleregler i den enkelte klasse mm.

I denne undersøgelsesform er der generelt gode resultater for spørgsmål om trivsel, selv om resultat for ”tryghed” alligevel virker relativt lav i indskolingsklasserne. Vores indsats med to voksne i en del af lektionerne, støttpædagog, støttelærer, indskolingsassistent mm. er vigtige tiltag. Vi kan ligeledes inddrage den inklusionskonsulent, som er tilknyttet vores distrikt. Der er i den seneste periode lagt flere støttelektioner til særlig indsats i nogle af skolens klasser for at imødegå aktuelle problemstillinger.

Når det drejer sig om faglig læring er der generelt positive resultater, men undersøgelsen viser en vis tendens til at udtrykke utilfredshed med undervisningen i IT. Måske på baggrund af, at der er usikre forhold omkring programpakker, muligheder for at gemme arbejder mm., idet skolen er under omlægning til nye portaler og pakker.

 

Det videre arbejde:

Generelt arbejdes der på skolen med indsats i forhold til trivsel og fagligt læringsmiljø på mange måder. Elevrådet modtager nu generelle tal og tendenser fra denne undersøgelse og arbejder især videre med at formulere elevernes ønsker til trivsel og det faglige læringsmiljø.

I det kommende skoleår arbejdes med det fysiske arbejdsmiljø.

 

12.5.2015

Arbejdsmiljøorganisationen på Davidskolen

 

Lis Gudbergsen

Birger S. Holm

Palle Kure