Kontakt til skolen

 

Østergade 13
3720 Aakirkeby
Telefon: 5697 5040
kontor@davidskolen.dk
Kontaktside

Krydseskema

Hver måned får forældrene udleveret et afkrydsningsskema i to eksemplaarer, som I udfylder ens.
Det ene beholdes og det andet returneres. Vi forventer, at barnet er i SFO'en i de afkrydsede timer.
Skulle behov for yderligere timer i SFO'en opstå, skal det meddeles personalet tidligst muligt.