Kontakt til skolen

 

Østergade 13
3720 Aakirkeby
Telefon: 5697 5040
kontor@davidskolen.dk
Kontaktside

Skolevejen

Sikker skolevej har høj prioritet.

Pædagogisk personale fungerer som busvagter ved skoletids afslutning, personalet i SFO følger børn på vej og skolepatruljer fra 7. klasse sørger også i år for, at de mange børn, der skal med bus, kan komme trygt til og fra Davidskolen.

Især for de mindste elever er disse tiltag vigtige. I takt med at børnene bliver større, skal forældrene i samarbejde med skole og institution opbygge deres forståelse af trafikken, så de bliver i stand til at færdes fornuftigt.


Hvis nedenstående afstandskriterier er opfyldt, kan barnet få buskort mod en betaling af

100, - kr. pr. md., hvis der er brug for et kort til og med 2 zoner,

125,- kr. pr. md., hvis der er brug for mere end 2 zoner


Transporten foregår med Trafikselskabet BAT.

Skolen har egen bus, der benyttes til ekskursioner.

På skolevejen til og fra busholdepladsen følges de mindste elever af en voksen af hensyn til færdselssikkerheden.
Skolepatruljen er behjælpelig, hvor vejen skal krydses.
Der er cykelparkering ved skolen.


Afstandskriterier mellem hjem og skole:

Børnehaveklasse - 3. klasse: min. 2,5 km
4. - 6. klasse: min. 6,0 km
7. - 9. klasse: min. 7,0 km


Se også siden buskort