Kontakt til skolen

 

Østergade 13
3720 Aakirkeby
Telefon: 5697 5040
kontor@davidskolen.dk
Kontaktside

Frihed og folkestyre
Davidskolens elever forberedes til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre…
Det er et mål som vi arbejder med at opfylde på blandt andet følgende måde:

  • I undervisningen gives eleverne medbestemmelse over en række forhold som vedrører de daglige opgaver. Det ses eksempelvis i forbindelse med projektarbejder, hvor eleverne oplæres til selvstændig stillingtagen.

  • Fra de mindste klasser arbejdes med evnen til at stå frem, fremlægge og argumentere for større og mindre grupper. Det sker eksempelvis i forbindelse med fremlæggelser af projekter, og med progression i forhold til alder og modenhed.

  • I forbindelse med undervisningen i samfundsfag besøger eleverne Rønne ret, hvor de følger en retssag. Et forløb som forberedes og efterbehandles i undervisningen.

  • På 8. eller 9. klassetrin besøger eleverne Folketinget, møder et folketingsmedlem og arbejder med tilblivelsen af lovgivning.

  • Arbejde med medier, ytringsfrihed og dennes begrænsninger indgår konkret i skolens undervisning. Det sker eksempelvis i projekter hvor der arbejdes med journalistiske arbejdsmåder, interview, bladproduktion og lignende.

  • Skolen inddrager gæstelærere fra forskellige samfundsfunktioner, lige som skolen bus ofte bringer eleverne på besøg på relevante institutioner.

  • Skolen har elevråd valgt på 4. - 9. klassetrin. Rådet giver eleverne konkret indflydelse på skolens liv og drift, blandt andet gennem arbejdet med undervisningsmiljøet. I 2010-2011 arbejder elevrådet eksempelvis med resultatet af en undersøgelses af elevernes trivsel, for derefter at fremsætte forslag om eventuelle tiltag. Repræsentanter fra elevrådet har fremsat og argumenteret for forslag ved pædagogisk råd, for at få lærere og pædagoger til at engagere sig i et projekt som eleverne ønskede ført ud i livet.

  • På temadage og emneuger arbejder vi med relevante temaer. I skoleåret 2010-2011 blev skolen eksempelvis i en uge forvandlet til et minisamfund med retsvæsen, borgmesterkontor, arbejdspladser m.m. for derigennem at give eleverne en konkret oplevelse af, hvad et samfund er, og hvordan det fungerer.

April 2011

Palle Kure