Kontakt til skolen

 

Østergade 13
3720 Aakirkeby
Telefon: 5697 5040
kontor@davidskolen.dk
Kontaktside

Skolepenge

I skoleåret 2017 - 2018 er skolepengesatsen for:

  • 1. barn 0. - 3. kl.: 1.300,- kr. pr. måned i 12 måneder
  • 1. barn 4. - 9. kl.: 1.400,- kr. pr. måned i 12 måneder
  • 2. barn: 1.100,- kr. pr. måned i 12 måneder.
  • 3. barn: 400,- kr. pr. måned i 12 måneder


For elever, der modtager et buskort, opkræves desuden

kr. 100,- pr. måned for elever, der har brug for til og med 2 zoner og

kr. 125,- pr. måned for elever, der har over 2 zoner

SFO (skolefritidsordning). Læs mere om pris og information i menuen SFO. 

Er der søgt om søskenderabat, ydes der 20 % på 2. barn i modul 3. Der laves en samlet opkrævning for skolepenge, buskort og fritidsordning.

Hvis I sidste skoleår var tilmeldt Bankernes Betalingsservice (BS), fortsætter denne ordning i det nye skoleår. Til nye elever og de, der ikke sidste skoleår var tilmeldt BS, medsendes 5 indbetalingskort for månederne august, september, oktober, november og december 2016. Vi vil gerne opfordre jer til at blive tilmeldt Betalingsservice. Herefter vil betalingen automatisk ske d. 5. i hver måned.

Vi vil meget gerne have, at så mange som muligt benytter Betalingsservice, da det letter vort registreringsarbejde meget. Desuden er ordningen gratis for jer, idet der ikke skal betales porto. Hvis I ikke tilmelder jer ordningen, udsendes nye indbetalingskort i slutningen af året. Vi vil bede jer om at overholde betalingsfristen, så vi undgår at sende rykkere til jer. Skolepengene skal betales forud og senest d. 5. i måneden.