Kontakt til skolen

 

Østergade 13
3720 Aakirkeby
Telefon: 5697 5040
kontor@davidskolen.dk
Kontaktside

Sorg- kriseplan
Når et barn oplever skilsmisse, alvorlig sygdom, død og øvrige kaossituationer
 • Skolen kontakter hjemmet for at finde ud af, hvad der skal gøres, hvem der skal orienteres, og hvilken rolle skolen / hjemmet skal tage på sig. Det aftales også, hvordan kammeraterne orienteres.
 • Klasselæreren sørger for opfølgning.

Hvis det drejer sig om dødsfald i den nærmeste familie, overvejes følgende:
 • besøg i hjemmet
 • deltagelse i begravelse (lærer / klasse)
 • besøg på gravstedet.
Sker dødsfaldet i en ferie, gennemføres det, der er muligt af proceduren efter skolestart.
Klasselæreren sørger for opfølgning.

Når skolen mister - en elev – en lærer / medarbejder

Skolen kontakter det berørte hjem og informerer derefter alle hjem via et brev.

Følgende overvejes:
 • besøg i hjemmet
 • deltagelse i begravelsen (lærer / klasse)
 • besøg på gravstedet.
 • Klassen / skolen sender under alle omstændigheder blomster.
Sker dødsfaldet i en ferie, gennemføres det, der er muligt af proceduren, efter skolestart.

Emnet: Sorg / tab / livsmod bearbejdes på skolen / klassen.
I øvrigt foretages følgende:
 • Fælles mindehøjtidelighed
 • Flaget på halv stang
 • Deltagelse i begravelsen
Hvis der sker en ulykke i skoletiden
På ulykkesstedet:
 • Der tilkaldes ambulance, og eleverne søges holdt samlet
 • Førstehjælp til tilskadekomne og organisering af psykisk førstehjælp til gruppen
 • Kontakt til skolen – leder informeres – kolleger til ulykkesstedet
 • Ingen elever må kontakte hjemmet uden tilladelse
 • Så vidt muligt følger en lærer / anden voksen med i ambulance
 • Hjemmet underrettes af leder, klasselærer eller en anden af klassens lærere