Kontakt til skolen

 

Østergade 13
3720 Aakirkeby
Telefon: 5697 5040
kontor@davidskolen.dk
Kontaktside

Morgensamling

Et af skolens kendetegn er, at vi starter hver skoledag med morgensang og andagt.

Vi har fælles morgensamling de tre midterste dage i ugen. Mandag holder mellemtrin og overbygning fælles, indskolingen for sig selv. Fredag holder de tre afdelinger morgensang for sig selv.
De fordeler sig således:

  • Børnehaveklasse-2.kl
  • 3.-6.kl
  • 7.-9.kl.

En morgensamling indeholder typisk en salme eller sang og en andagt, som tager udgangspunkt i Bibelen eller en etisk problemstilling.

Skolens ansatte skiftes til at lede morgensamlingen, og med jævne mellemrum er der medvirken af de forskellige klasser.

Det er obligatorisk at deltage i morgensamlingen, og vi forventer, at eleverne viser respekt for samlingen om Guds ord.

Vi ønsker, at morgensamlingerne skal være et "rum" med frihed til at lytte og tage Guds ord til sig, men ikke at de opleves som et pres og et overtalelsesforum.