Kontakt til skolen

 

Østergade 13
3720 Aakirkeby
Telefon: 5697 5040
kontor@davidskolen.dk
Kontaktside

Forældremøder

Der afholdes mindst 1 forældremøde årligt i hver klasse.

Her gennemgås de forskellige fagområder for klassetrinnet, der udleves årsplaner, og klassens sociale liv drøftes.

Der vælges også et klasseforældreråd, som fungerer 1 år ad gangen.

Dansk- og regnelærer og lærere i eventuelle nye fag deltager som hovedregel i mødet.


Datoer for forældremøder vil fremgå af kalenderen.

Genvej til årskalender