Generalforsamling 2020

På grund af Corona-krisen var vi nødt til af aflyse den planlagte generalforsamling d. 18.3.20. Mange ting er stadigvæk uafklaret i forhold til at forsamles. Derfor er generalforsamlingen udskudt indtil videre.