Mobbepolitik

Davidskolens bestyrelse og lærerråd har udabejdet retningslinjer for, hvordan mobning forebygges, og hvordan man kommer den til livs, hvis den forekommer på skolen. Udgangspunktet har været, at der i 2001 i “Lov om Undervisningsmiljø” blev vedtaget, at mobning ikke er tilladt i skolen.

Definition på mobning
Når en eller flere personer regelmæssigt, over længere tid og gentagne gange på en grov måde udsætter andre for krænkende handlinger, som opfattes sårende eller nedværdigende, uden at den mobbede har kunnet forsvare sig.

Dette gælder både socialt (holdes udenfor), fysisk (bliver slået), psykisk (truet eller tvunget til noget) eller verbalt (kaldes øgenavne)

Forebyggelse af mobning 
De ansatte vil særlig være opmærksom på følgende:
Samværsregler og klasseregier har sin baggrund i skolens menneskesyn. Disse skal regulere adfærden hos alle, der færdes på skolen og skal forme et klima, som er godt at være i.

At mobning er uacceptabelt, og der er ingen gyldig undskyldning for mobning.
Indgreb skal ske så tidligt som muligt, så adfærd, der kunne føre til mobning, standses i tide.
Oplagte mobbeofre (dem der er anderledes) skal have en særlig opmærksomhed.
At der straks gribes ind over for sårende bemærkninger, bagtalelse. udelukkelse af fællesskab, skældud, latterliggørelse, fysiske overgreb, nedvurdering, fjendtlighed, krænkende telefonsamtaler, sms-er eller skriftlige meddelelser.
Både forældre og lærere skal især være opmærksom på følgende tegn, som kan skyldes mobning:

 • Barnet vil ikke i skole – vælger evt. omvej som skolevej
 • Barnet har ofte sygedage med uforklarlige sygdomme
 • Barnet virker trist og deprimeret
 • Barnet har skrammer. Eventuelt også på tøj og div. materialer
 • Barnet tager ikke kammerater med hjem og har ingen bedste ven
 • Barnet mister lysten til skolen og opnår dårlige resultater

Hvis der opstår mobning.
Alle, der registrerer mobning skal:

 • Gribe ind så tidligt som muligt.
 • Tage det alvorligt, hvis nogen føler sig dårligt behandlet.
 • Ikke drage for forhastede beslutninger, men grib alligevel problemet an, som noget der kan og skal løses.
 • Inddrage alle parter – både mobber, den mobbede og tilskueren
 • Søge enkle og praktiske løsninger.

Man skal huske

 • Det handler ikke om at få hævn eller skabe tabere.
 • Den mobbede skal rehabiliteres.
 • Gør mobning til et fælles problem – det er mobningen, der er problemet – ikke barnet
 • Hvis mobningen fortsætter: (Her er der forsøgt problemløsning af lærer/klasselærer/forældre)
 • Mobning må betragtes som et generelt brud på skolens regler. Hvis det ikke lykkes at standse en mobber, vil skolens leder blive inddraget Herefter vil forældrene vil blive kontaktet af lederen, for at man i samarbejde kan løse den fastlåste situation op.
 • I sin yderste konsekvens kan en bortvisning komme på tale.

Udskriv Udskriv

Lukket for kommentarer.