- Davidskolen - https://www.davidskolen.dk -

Mobbepolitik

Davidskolens bestyrelse og lærerråd har udabejdet retningslinjer for, hvordan mobning forebygges, og hvordan man kommer den til livs, hvis den forekommer på skolen. Udgangspunktet har været, at der i 2001 i “Lov om Undervisningsmiljø” blev vedtaget, at mobning ikke er tilladt i skolen.

Definition på mobning
Når en eller flere personer regelmæssigt, over længere tid og gentagne gange på en grov måde udsætter andre for krænkende handlinger, som opfattes sårende eller nedværdigende, uden at den mobbede har kunnet forsvare sig.

Dette gælder både socialt (holdes udenfor), fysisk (bliver slået), psykisk (truet eller tvunget til noget) eller verbalt (kaldes øgenavne)

Forebyggelse af mobning 
De ansatte vil særlig være opmærksom på følgende:
Samværsregler og klasseregier har sin baggrund i skolens menneskesyn. Disse skal regulere adfærden hos alle, der færdes på skolen og skal forme et klima, som er godt at være i.

At mobning er uacceptabelt, og der er ingen gyldig undskyldning for mobning.
Indgreb skal ske så tidligt som muligt, så adfærd, der kunne føre til mobning, standses i tide.
Oplagte mobbeofre (dem der er anderledes) skal have en særlig opmærksomhed.
At der straks gribes ind over for sårende bemærkninger, bagtalelse. udelukkelse af fællesskab, skældud, latterliggørelse, fysiske overgreb, nedvurdering, fjendtlighed, krænkende telefonsamtaler, sms-er eller skriftlige meddelelser.
Både forældre og lærere skal især være opmærksom på følgende tegn, som kan skyldes mobning:

Hvis der opstår mobning.
Alle, der registrerer mobning skal:

Man skal huske