Samværsregler

 1. For at vi kan have det godt sammen i skole og fritid, må du vise hensyn og ikke først og fremmest tænke på dig selv. Det er vigtigt at handle efter Den gyldne Leveregel: “Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem”.
 2. For at gøre skolen til et godt sted at være, må vi hjælpe hinanden med at holde orden og rydde op. Sammen med klasselæreren laver klassen egne klasseregler for indeordning, udluftning og oprydning efter skoletid.
 3. Når du benytter skolens inventar og materialer, må du behandle det med omhu. Du skal selv sørge for at have bind på dine bøger.
 4. At ophold og færdsel på trapper, gange og i klasseværelser må foregå stille og roligt.
 5. Der må ikke ryges eller indtages rusmidler i skoletiden.
 6. Der må spilles bold på de anviste baner. Leg og spil må ophøre, når det ringer ind. For at udnytte undervisningstiden bedst muligt, er det nødvendigt, at du er klar til at modtage undervisning, når læreren kommer.
 7. Da lærerne har ansvar for dig i skoletiden, må du indhente tilladelse hos gårdvagten eller evt. en anden lærer, hvis det er nødvendigt at forlade skolen.
 8. For at undgå trafikulykker er det vigtigt, at du anvender den anviste vej til og fra skole og retter dig efter skolepatruljen og de almindelige trafikregler.
 9. Det er vigtigt at komme rettidigt til skolen. Hvis du undtagelsesvis skulle komme for sent, og morgensangen er i gang, går du stille ind i salen og sætter dig på en af de bageste pladser.
 10. Hver skoledag begynder med en morgenandagt inden 1. time. Hver klasse har sin faste plads. Når gårdvagten har lukket døren, skal der være ro, så morgensangen kan begynde. Vi synger og beder Fadervor sammen, og du skal vise respekt for samlingen om Guds ord.
 11. vis du medbringer din mobiltelefon og andet elektronisk udstyr på skolen, er det på eget ansvar. De skal være slukkede i undervisningstiden. Hvis reglen overtrædes, inddrager læreren telefonen I udstyret, og det opbevares på skolen i op til en uge.

Udskriv Udskriv

Lukket for kommentarer.