Skolefester

Der holdes årligt en skolefest i hver afdeling:
Til indskolingsfesten er forældrene inviteret med. Her optræder eleverne med sang, musik, skuespil eller lignende. I løbet af aftenen er der også en forfriskning.
Til mellemtrinsfesten er forældrene inviteret med. Omdrejningspunktet for festen er en forestilling med eleverne fra 4.-5.klasse, som de fx har øvet i DraMu. De øvrige klasser bidrager på forskellig vis til arrangementet med forfriskning, leg, sang/musik eller andet.
Til Uglefesten er forældrene IKKE inviteret med. Festen bliver planlagt af 8.klasse og har ofte en form for tema, fx ”Superhelte” eller ”1960’erne”. Eleverne spiser sammen, og derefter er der hyggeligt samvær med leg, konkurrencer, skuespil eller lignende.

Festpolitik for klasse- og skolefester på Davidskolen
Formålet med alle fester er at skabe sammenhold og fællesskab, samt at give gode oplevelser indenfor nogle rammer, hvor alle kan være glade og trygge.

  1. Når der festes på Davidskolen, er det på skolens ansvar og derfor under skolens samværsregler.
  2. Der er altid en lærer med i planlægningen og til stede under hele arrangementet også ved eventuel planlagt overnatning.
  3. Det fremgår altid af indbydelsen, hvornår festen begynder og slutter. Skal en elev forlade festen inden sluttidspunktet, skal der være en aftale mellem hjem og skole.
  4. Alle fester er absolut rusmiddelfri (røg, alkohol, euforiserende stoffer). Indtages der alkohol og lignende inden eller medbringes det til festen, bliver de pågældende forhindret adgang, og der tages telefonisk kontakt til hjemmet.
  5. Skolen finder det ikke naturligt, at der nydes alkohol ved skolens fester, hvor voksne deltager sammen med børn.
  6. Der vil ikke blive afholdt diskotek. Skolen ønsker at vise andre måder at feste på end ved at skabe et diskoteksmiljø. Underholdning, konkurrencer, sport og samvær med god mad og hygge skal i stedet være festens indhold. Der kan godt spilles musik med sobre tekster, men musikken skal ikke fylde og overdøve alt.

 

Dimissionsfest
I slutningen af skoleåret afholdes dimissionsfest for eleverne i 9.klasse. Det er en rigtig festlig aften, hvor eleverne får uddelt eksamensbeviser. Desuden vil der være forskellige taler og indslag ved skoleleder, elever, lærere m.fl.

Lukket for kommentarer.