Forældremøder

Der afholdes mindst 1 forældremøde årligt i hver klasse.

Her gennemgås de forskellige fagområder for klassetrinnet, der udleves årsplaner, og klassens sociale liv drøftes.

Der vælges også et klasseforældreråd, som fungerer 1 år ad gangen. Rådet tager sig typisk af at arrangere ture i samarbejde med klasselæreren og andre praktiske ting.

Det er også i aktion ved skolens julemarked, som løber af stablen hvert andet år.

Skolen har udarbejdet retningslinjer for klasseforældrerådene. De udleveres ved forældremøderne.

Dansk- og matematiklærer og lærere i eventuelle nye fag deltager som hovedregel i mødet.

Datoer for forældremøder vil fremgå af skolekalenderen.
Link til oplæg til forældreaftaler ifm. private fødselsdagsfester i 0.- 4. kl. klasse
Link til oplæg til forældreaftaler ifm. fester i private hjem 5.- 9. klasse

Lukket for kommentarer.