Fripladstilskud

Hvis forældrenes årsindtægt ligger under et vist beløb, er der mulighed for at søge om fripladstilskud.
Henvend dig gerne på skolens kontor og få et skema til ansøgning om tilskuddet.
Skemaet skal udfyldes og afleveres til skolen. Med jeres underskrift giver I lov til, at ’Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler’ må hente oplysninger omkring indkomstforhold mm. i det Centrale Personregister og hos SKAT.

Skolen skal attestere, at oplysningerne er korrekte, hvorefter alle ansøgninger videresendes til Fordelingssekretariatet. På grundlag af forældrekredsens samlede økonomiske grundlag bevilges et beløb til fordeling blandt ansøgerne.

Husstandens samlede indkomst vil danne grundlaget for tildeling af fripladstilskuddet. Med ét barn under 18 år og en samlet indkomst på under 300.000 kr., vil der være mulighed for et tilskud. Har man flere børn, vil indtægtsgrænsen stige med ca. 12.000 kr. pr. barn. Et eventuelt tilskud vil blive tildelt i januar midt i skoleåret og derefter udlignet i skolepengeopkrævningen fra februar til og med juni måned resten af skoleåret. Der kan søges om tilskud til både skolepenge og fritidsordning. I skal desuden anføre, om I modtager tilskud fra kommunen til skolepenge og SFO-betaling, idet det ikke er muligt både at modtage fripladstilskud og tilskud fra kommunen.

Sidste frist for aflevering af skemaet er den 1. september. Afleverer I ansøgningen senere, kan I ikke komme i betragtning ved tildeling af fripladstilskud.

Lukket for kommentarer.