- Davidskolen - https://www.davidskolen.dk -

Sorg -/ krise plan

Når et barn oplever skilsmisse, alvorlig sygdom, død og øvrige kaossituationer

Hvis det drejer sig om dødsfald i den nærmeste familie, overvejes følgende:

Når skolen mister – en elev – en lærer / medarbejder
Skolen kontakter det berørte hjem og informerer derefter alle hjem via et brev.

Følgende overvejes:

Emnet: Sorg / tab / livsmod bearbejdes på skolen / klassen.

I øvrigt foretages følgende:

Hvis der sker en ulykke i skoletiden
På ulykkesstedet: