Transport til skole

Sikker skolevej har høj prioritet.

Pædagogisk personale fungerer som busvagter ved skoletids afslutning, personalet i SFO følger børn på vej og skolepatruljer fra 7. klasse sørger også i år for, at de mange børn, der skal med bus, kan komme trygt til og fra Davidskolen.

Især for de mindste elever er disse tiltag vigtige. I takt med at børnene bliver større, skal forældrene i samarbejde med skole og institution opbygge deres forståelse af trafikken, så de bliver i stand til at færdes fornuftigt.

Hvis nedenstående afstandskriterier er opfyldt, kan barnet få buskort mod en betaling af
100, – kr. pr. md., hvis der er brug for et kort til og med 2 zoner,
125,- kr. pr. md., hvis der er brug for mere end 2 zoner
Transporten foregår med Trafikselskabet BAT.
Beløbet opkræves i 11 måneder, da der ikke gives buskort i juli

Skolen har egen bus, der benyttes til ekskursioner.

På skolevejen til og fra busholdepladsen følges de mindste elever af en voksen af hensyn til færdselssikkerheden.
Skolepatruljen er behjælpelig, hvor vejen skal krydses.
Der er cykelparkering ved skolen.

Afstandskriterier mellem hjem og skole:
Børnehaveklasse – 3. klasse: min. 2,5 km
4. – 6. klasse: min. 6,0 km
7. – 9. klasse: min. 7,0 km

Se også siden buskort

Lukket for kommentarer.