Ansatte

Skoleleder
Lene Due Madsen
Viceskoleleder
Jørgen Kjøller Petersen
Lærer
Lis Gudbergsen
Sekretær
Dyveke Rønne-Nielsen
Kontorassistent
Christina M. Sørensen
Lærer
Miriam Hjøllund

Lærer
Gitte Westh Jensen
Lærer
Peter Westh Jensen
Lærer
Merethe Kjøller-Hansen
Lærer
Jane W. Kure
Lærer
Pernille Laursen
Lærer
Eva Madsen
Lærer
Simon Madsen
Lærer
Louise Møller-Christensen
Lærer
Lis Nielsen
Lærer
Rosa Pedersen
Lærer
Kasper S. Rasmussen
Lærer
Bolette S. Rasmussen
Lærer
Anette Vibert
Lærer
Maja Kronborg
Lærer
Joan Øhrstrøm
Lærer
Ida Pedersen
Støttepædagog
Dorrit Rasmussen
Bh.klasseleder
Lone Larsen

2.Bh.klasseleder
Lone Pedersen
Støttepædagog
Maya Andersen
Støttepædagog
Kristine Elleby-Krøier
Støttepædagog
Lisbeth Dejbjerg Hansen

Støttepædagog
Marianne Mortensen
Støttepædagog
Lisbeth L. Laursen
Støttepædagog
Pernille B. Jakobsen
Vikar
Julie Harild Mortensen
Vikar/personlig assistent
Benjamin Elleby
Vikar/personlig assistent
Nicolas Hellner
Teknisk Service leder
Jakob Marker
Teknisk service
Claus B. Mortensen
Teknisk service
Sune Hørringsen
Rengøringsassistent
Anette Sode
Rengøringsassistent
Elena Anton
SFO-leder
Steen Noer
SFO
Lisbeth Funch Madsen
SFO
Maiken Olesen
SFO
Lone S. Marker
SFO
Leila Carlsen

Lukket for kommentarer.