Generalforsamling

Hvert år i marts måned afholder Davidskolen generalforsamling i henhold til vedtægterne.

I 2023 bliver det onsdag d. 29. marts.

Generalforsamlingen har følgende faste dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger sin beretning
  3. Det reviderede regnskab aflægges
  4. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest en uge før.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer, som forinden skal være adspurgt, skal indsendes senest en uge før generalforsamlingen.
Der vil blive forelagt en erklæring fra skolens tilsynsførende, om skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Vi gør opmærksom på, at forældrene har en forpligtigelse til at være aktive omkring tilsynet med deres børns skolegang. Deltagelse i skolens generalforsamling er en af måderne, hvorpå man kan udføre dette tilsyn. Derfor vil vi opfordre til deltagelse, både for at være velorienteret om jeres barns skole og for fortsat at være med til at præge Davidskolen ved at give input til bestyrelsen.

Af hensyn til servering vil der normalt være tilmelding til generalforsamlingen.

Lukket for kommentarer.