Udskoling

Vægtlægning på positivt ungdoms- og læringsmiljø. 

Egen kantine.

Vægtlægning på projektarbejdsformen.

Der arbejdes henimod aflæggelse af Folkeskolens Prøver efter 9. klasse

.

Lukket for kommentarer.