Afgangsprøver FP9

Skolen tilbyder afgangsprøver i alle Folkeskolens fag, undtagen kristendomskundskab og de praktisk/musiske fag.

I 9. kl. er der en række bundne prøver samt nogle fag, der kan udtrækkes til prøve.
Alle elever skal til prøve i fem bundne prøver:
Skriftlig dansk (en prøve i læsning og retskrivning samt en prøve i skriftlig fremstilling = stil) og matematik (matematiske færdigheder og problemløsning)
Mundtlig dansk, fysik og engelsk

Alle elever skal efter udtræk til prøve i et af følgende humanistiske fag:
Engelsk (skriftlig), tysk, historie, samfundsfag eller kristendomskundskab
Alle elever skal efter udtræk til prøve i et af følgende naturfag:
Den fælles prøve i Fysik/kemi, geografi og biologi eller mundtlig matematik.

Lukket for kommentarer.