Morgensamling

Et af skolens kendetegn er, at vi starter hver skoledag med morgensang og andagt.

Vi har fælles morgensamling de tre midterste dage i ugen. Fredag holder mellemtrin og overbygning fælles, indskolingen for sig selv. Mandag holder de tre afdelinger morgensang hver for sig.
De fordeler sig således:

  • 0. – 2. klasse
  • 3. – 6. klasse
  • 7. – 9. klasse

En morgensamling indeholder typisk en sang og en andagt, som tager udgangspunkt i Bibelen eller en etisk problemstilling.

Skolens ansatte skiftes til at lede morgensamlingen, og med jævne mellemrum er der medvirken af de forskellige klasser. Det er obligatorisk at deltage i morgensamlingen.

Vi ønsker, at morgensamlingerne skal være et “rum” med frihed til at lytte og tage Guds ord til sig, men ikke at de opleves som et pres og et overtalelsesforum.

Lukket for kommentarer.