Morgensamling

Et af skolens kendetegn er, at vi starter hver skoledag med morgensang og andagt.

Vi har fælles morgensamling de tre midterste dage i ugen. Fredag holder mellemtrin og overbygning fælles, indskolingen for sig selv. Mandag holder de tre afdelinger morgensang hver for sig.
De fordeler sig således:

  • 0. – 2. klasse
  • 3. – 6. klasse
  • 7. – 9. klasse

En morgensamling indeholder typisk en sang og en andagt, som tager udgangspunkt i Bibelen eller en etisk problemstilling.

Skolens ansatte skiftes til at lede morgensamlingen, og med jævne mellemrum er der medvirken af de forskellige klasser. Det er obligatorisk at deltage i morgensamlingen.

Vi ønsker, at morgensamlingerne skal være et “rum” med frihed til at lytte og tage Guds ord til sig, men ikke at de opleves som et pres og et overtalelses forum.

Lukket for kommentarer.