Støtteundervisning

Hvis det skønnes, at en elev har behov for ekstra hjælp i et eller flere fag, tilbyder vi undervisning i støttecenter eller støtte i klassen.

I støttecenteret satses på forløb af ca. 3-4 måneders varighed. Derefter vurderes det, om hjælpen bør forlænges, holde pause eller ophøre.
Hvis det vurderes, at denne hjælp gennem nogen tid ikke er nok, er det praksis, at der sker en indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) for nærmere udredning for at få hjælp til den videre undervisning.
Skolen har samarbejde på lige fod med andre skoler med både psykologer, læsekonsulent og talepædagog samt andre faggrupper med tilknytning til PPR.

Vi prioriterer støtteundervisningen højest til elever i de yngste klasser.
Hele processen omkring støtteforanstaltninger sker i et tæt samarbejde med forældrene.

For at sikre at alle får det optimale udbytte af undervisningen, følges alle børn på skolen helt fra skolestarten med diverse læse- og staveprøver.

Lukket for kommentarer.