Tilsyn

Tilsynsførende på Davidskolen
Rud Sletterød
rs@davidskolen.dk


Det gælder for Davidskolen, som for alle frie grundskoler, at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.

Forældrene har til opgave at føre det almindelige tilsyn, og de vælger hvert år på generalforsamlingen en tilsynsførende, der jævnligt besøger skolen og overværer undervisningen i dansk, regning / matematik og engelsk.

Én gang om året skal den tilsynsførende udarbejde en rapport om undervisningen, som forelægges generalforsamlingen.

Tilsynsplanen beskriver, hvordan forældrene kan udføre opgaven.
Skolens tilsynsførende har udfærdiget rapporten, som kan læses på denne side.
Tilsynsplan

Tilsynserklaering_2012-2013

Tilsynserklæring_2013-14

Tilsynserklæring_2014-2015

Tilsynserklæring_2015-2016

Tilsynserklæring_2016-2017
Tilsynserklæring_2017_-_supplerende

Lukket for kommentarer.