Tilsyn

Tilsynsførende på Davidskolen
Kirsten Lenz

klz@davidskolen.dk

Det gælder for Davidskolen, som for alle frie grundskoler, at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.

Forældrene har til opgave at føre det almindelige tilsyn, og de vælger hvert år på generalforsamlingen en tilsynsførende, der jævnligt besøger skolen og overværer undervisningen i dansk, regning / matematik og engelsk.

Én gang om året skal den tilsynsførende udarbejde en rapport om undervisningen, som forelægges generalforsamlingen.

Tilsynsplanen beskriver, hvordan forældrene kan udføre opgaven.
Skolens tilsynsførende har udfærdiget rapporten, som kan læses på denne side.
Tilsynsplan

Tilsynserklæring 2018

Tilsynserklæring 2019

Tilsynserklæring 2020

Tilsynserklæring 2021

Tilsynserklæring 2022

Lukket for kommentarer.