top of page

Info for dig der vil følge med i vores dagligdag

Vi håber du finder hvad du søger, ellers er du altid velkommen til at kontakte os.

Faste arrangementer

Julemarked
Der afholdes julemarked på Davidskolen hvert andet år.
Det er eleverne i de enkelte klasser, der sammen med deres klasselærer og forældre står for de forskellige boder ved julemarkedet. Idéen er at sælge forskellige effekter og ydelser, så skolen kan få et godt overskud. Overskuddet går til et givent projekt, som er kendt på forhånd.

Julemarkedet kræver en lang og god forberedelse. I begyndelsen er det et udvalg, der trækker i nogle tråde, men snart derefter begynder klasserne at forberede sig på dagen.

Der er mange forskellige boder. Julemarkedet er traditionsrigt, idet boderne går igen hvert år, blot med ny arbejdskraft. Ind i mellem ses et nyt tiltag, som så skal testes af om det kan fortsætte fremover, eller det var en enlig svale.

Cykelsponsorløb
Cykelsponsorløb er ligesom julemarked en indsamlingsaktivitet og afholdes typisk hver 4. år.
De indsamlede penge går til et eller flere projekter, som eleverne på forhånd er informeret om

Skolernes motionsdag
Afholdes hvert år fredag før efterårsferien. Skolen har tradition for at have et orienteringsløb på programmet, tilrettelagt at erfarne orienteringsløbere.

Påskefejring
Hvert år afholdes der fredag før påskeferien en påskefejring, hvor vi samles i Aa Kirke, elever, forældre og andre pårørende. Det er vigtigt for os at markere, at påskens budskab har uendelig stor betydning for hver enkelt menneske.

Få overblik over øvrige dage og begivenheder i skolekalenderen.

Forældremøder

Der afholdes mindst 1 forældremøde årligt i hver klasse.

Her gennemgås de forskellige fagområder for klassetrinnet, der udleves årsplaner, og klassens sociale liv drøftes.

Der vælges også et klasseforældreråd, som fungerer 1 år ad gangen. Rådet tager sig typisk af at arrangere ture i samarbejde med klasselæreren og andre praktiske ting.

Det er også i aktion ved skolens julemarked, som løber af stablen hvert andet år.

Skolen har udarbejdet retningslinjer for klasseforældrerådene. De udleveres ved forældremøderne.

Dansk- og matematiklærer og lærere i eventuelle nye fag deltager som hovedregel i mødet.


Datoer for forældremøder vil fremgå af skolekalenderen.
Link til oplæg til forældreaftaler ifm. private fødselsdagsfester i 0.- 4. kl. klasse
Link til oplæg til forældreaftaler ifm. fester i private hjem 5.- 9. klasse

Bedste-

/Oldeforældredag

Bedste- og oldeforældredag er der én gang årligt – om foråret –  hvor elevernes bedsteforældre og oldeforældre inviteres til at besøge skolen. Her får de et lille indblik i deres børnebørns / oldebørns skoledag.
Der er også tid til formiddagskaffe og hyggeligt samvær, ligesom skolelederen giver en orientering om skolen.
Hjertelig velkommen!

Samværsregler

 1. For at vi kan have det godt sammen i skole og fritid, må du vise hensyn og ikke først og fremmest tænke på dig selv. Det er vigtigt at handle efter Den gyldne Leveregel: “Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem”.

 2. For at gøre skolen til et godt sted at være, må vi hjælpe hinanden med at holde orden og rydde op. Sammen med klasselæreren laver klassen egne klasseregler for indeordning, udluftning og oprydning efter skoletid.

 3. Når du benytter skolens inventar og materialer, må du behandle det med omhu. Du skal selv sørge for at have bind på dine bøger.

 4. At ophold og færdsel på trapper, gange og i klasseværelser må foregå stille og roligt.

 5. Der må ikke ryges eller indtages rusmidler i skoletiden.

 6. Der må spilles bold på de anviste baner. Leg og spil må ophøre, når det ringer ind. For at udnytte undervisningstiden bedst muligt, er det nødvendigt, at du er klar til at modtage undervisning, når læreren kommer.

 7. Da lærerne har ansvar for dig i skoletiden, må du indhente tilladelse hos gårdvagten eller evt. en anden lærer, hvis det er nødvendigt at forlade skolen.

 8. For at undgå trafikulykker er det vigtigt, at du anvender den anviste vej til og fra skole og retter dig efter skolepatruljen og de almindelige trafikregler.

 9. Det er vigtigt at komme rettidigt til skolen. Hvis du undtagelsesvis skulle komme for sent, og morgensangen er i gang, går du stille ind i salen og sætter dig på en af de bageste pladser.

 10. Hver skoledag begynder med en morgenandagt inden 1. time. Hver klasse har sin faste plads. Når gårdvagten har lukket døren, skal der være ro, så morgensangen kan begynde. Vi synger og beder Fadervor sammen, og du skal vise respekt for samlingen om Guds ord.

 11. vis du medbringer din mobiltelefon og andet elektronisk udstyr på skolen, er det på eget ansvar. De skal være slukkede i undervisningstiden. Hvis reglen overtrædes, inddrager læreren telefonen I udstyret, og det opbevares på skolen i op til en uge.

Værd at vide: Liste

Hold dig også opdateret via vores facebook eller klik videre til vores aktuelle nyheder herunder.

Værd at vide: Tekst
bottom of page