top of page

Kontakt

Davidskolens kontor

Tlf: 56 97 50 40
Mail: kontor@davidskolen.dk

Ved sygdom og lignende kontakt venligst kontoret.

Vi har normalt kontortid

mellem 07.30 - 15.00

Du finder os på adressen:
Østergade 133720 Aakirkeby. 

Ved akut behov for kontakt med en elev kontaktes kontoret. Skoleleder

Jørgen Kjøller Petersen:

jkp@davidskolen.dk
Tlf: 50417903


Viceskoleleder

Berit Noer:

bno@davidskolen.dkKontaktoplysninger til bestyrelse og samarbejdspartnere i skoleregi se venligst nedenfor dette afsnit.

Kontakt: Tekst

Kontakt til bestyrelsen 

Formand

Enok Munk

emu@davidskolen.dk

Næstformand

Vibeke Moseholdt

vm@davidskolen.dk  

Bestyrelsesmedlem

Inger Lindeskov Hansen
ilh@davidskolen.dk

Bestyrelsesmedlem

John Johansen

jcj@davidskolen.dk

Bestyrelsesmedlem

Tove Bech Kofoed
tbk@davidskolen.dk  

Kontakt: Kunder

Barn syg

Hvis en elev er syg, skal forældrene meddele det til skolen om morgenen inden kl. 7.45, og så følger skolen op på elever, der ikke er mødt, og som vi ikke har fået melding om.

Fri uden for ferier

Hvis en elev bedes fri uden for skolens ferieplan, er klasselæreren bemyndiget til at give eleven fri en skoledag. Hvis der er tale om flere dage, gives der fri efter aftale med skolelederen.

Fri til læge mm.

Hvis dit barn skal til lægen o.l. i skoletiden beder vi dig om at henvende dig til kontoret. Ring til skolen eller send en mail så vi får de nødvendige oplysninger som elev, tid og varighed.

Kontakt: Filer

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejerske
Ethly Westh

Mail: Ethly.Westh@brk.dk

davidskolen_blomster
Kontakt: About

Psykolog

Psykolog:

Melissa Faber Jørgensen
Mail: melissa.faber.jorgensen@brk.dk

Wild Flowers
Kontakt: About

Tilsyn

Tilsynsførende på Davidskolen
Kirsten Lenz

Mail: krstnlnz@gmail.com

Det gælder for Davidskolen, som for alle frie grundskoler, at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.

Forældrene har til opgave at føre det almindelige tilsyn, og de vælger hvert år på generalforsamlingen en tilsynsførende, der jævnligt besøger skolen og overværer undervisningen i dansk, regning / matematik og engelsk.

Én gang om året skal den tilsynsførende udarbejde en rapport om undervisningen, som forelægges generalforsamlingen.

Tilsynsplanen beskriver, hvordan forældrene kan udføre opgaven.
Skolens tilsynsførende har udfærdiget rapporten, som kan læses på denne side.

Se tilsynserklæringer under lovpligtige dokumenter her.

hortensia
Kontakt: About

Tale-/hørekonsulent

Ketty Martin
Mail: ketty.matin@brk.dk

Hvide blomster
Kontakt: About

Uddannelsesvejleder

Marianne Lund Pedersen
Telefon 30 18 04 16
Marianne.Lund.Pedersen@brk.dk
Træffes efter aftale

Mobil kran
Kontakt: About

Familierådgiver

Justyna Romanska
Mail: Justyna.Romanska@brk.dk

afbalancering af klipper
Kontakt: About
bottom of page