top of page

Lovpligtige dokumenter

Lovpligtige dokumenter: Tekst

Skolens bestyrelse

Skolens vedtægter

Skolens værdigrundlag

Lovpligtige dokumenter: Filer

Tilsynserklæring 

Tilsynsførende på Davidskolen
Kirsten Lenz

klz@davidskolen.dk

Det gælder for Davidskolen, som for alle frie grundskoler, at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.

Forældrene har til opgave at føre det almindelige tilsyn, og de vælger hvert år på generalforsamlingen en tilsynsførende, der jævnligt besøger skolen og overværer undervisningen i dansk, matematik og engelsk.

Én gang om året skal den tilsynsførende udarbejde en rapport om undervisningen, som forelægges generalforsamlingen.

Tilsynsplanen beskriver, hvordan forældrene kan udføre opgaven.
Skolens tilsynsførende har udfærdiget rapporten, som kan læses på denne side.Lovpligtige dokumenter: Tekst

Tilsynserklæringer 

Tilsynserklæring 23/24

Tilsynserklæring 22/23

Tilsynserklæring 22

Tilsynserklæring 21

Lovpligtige dokumenter: Filer

Trivselsplan &
Antimobbestrategi

Du kan læse Davidskolens trivselshandleplan her

Lovpligtige dokumenter: Tekst

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering foretages hvert 3. år. Læs seneste rapport her.

Lovpligtige dokumenter: Tekst
Lovpligtige dokumenter: Filer

Evalueringer

I henhold til friskoleloven skal skolen hvert år foretage en samlet evaluering af skolens undervisning.
Det kan ses her:

Evaluering 2021-2022

Evaluering 2020-21

Evaluering 2019-2020

Lovpligtige dokumenter: Tekst

Undervisningsplaner

0. klasse

Billedkunst

Biologi

Dansk

Drama

Engelsk

Fysik/Kemi

Geografi

Historie og Samfundsfag

Håndværk og Design 

Idræt

Kristendoms
kundskab

Madkundskab

Madkundskab
praksisfaglig

Matematik

Musik

Naturteknologi

Seksual
undervisning

Tysk

Lovpligtige dokumenter: Filer

Folkeskolens prøver 

Davidskolen tilbyder folkeskolens 9. klasses prøver samt praksisfaglig prøve i 8. klasse.

Lovpligtige dokumenter: Tekst

Nøgletal 

Få et overblik over Davidskolens seneste nøgletal. Afgrænset til data fra det senest tilgængelige skoleår.

Lovpligtige dokumenter: Tekst

Persondata

Lovpligtige dokumenter: Tekst
bottom of page