top of page
husmur_davidskolen

Praktiske informationer

Sygemelding

Hvis en elev er syg, skal forældrene meddele det til skolen om morgenen inden kl. 7.45, og så følger skolen op på elever, der ikke er mødt, og som vi ikke har fået melding om.

Sygemeldinger kan ske på kontor@davidskolen.dk eller på 5697 5040.

Vær opmærksom på, at telefonen først åbner kl. 7.30

Tlf.: 56 97 50 40

Vintervejr

Ved kraftigt snevejr har vi tidligt om morgenen kontakt med såvel vejvirksomhed som busselskab.
Hvis det bliver nødvendigt, kan vi lukke for fysisk undervisning på skolen. Hvis denne beslutning bliver truffet, offentliggøres det i radioen på DR P4 Bornholm senest ved udsendelsen kl. 06.30. I sådanne tilfælde vil vi på skolen oprette nødpasning af elever for dem der måtte have behov for dette. 

Se desuden skolens Facebook og hjemmeside forside: www.davidskolen.dk

Fri udenfor ferieplanen

Fri uden for ferieplanen: Hvis en elev bedes fri uden for skolens ferieplan, er klasselæreren bemyndiget til at give eleven fri en skoledag. Hvis der er tale om flere dage, gives der fri efter aftale med skolelederen.

Lærerne er ikke forpligtiget til at lave “pakker” med lektier til ferier uden for de almindelige ferier, alligevel er vigtigt, at eleven og forældrene følger op på skolearbejdet.

For elever i 8. og 9. klasse er undervisningsstoffet rettet mod afgangsprøverne, så fravær bør begrænses.

9. klasses projektopgave og fremlæggelse heraf, er en afgangsprøve, som normalt påføres afgangsbeviset.

Projektopgaven afvikles i den uge, der fremgår af skolekalenderen og den efterfølgende mandag, hvor der er fremlæggelse. Derfor er det meget uhensigtsmæssigt med fridage eller ferie i det tidsrum.

IT

Der bruges ofte IT i undervisningen, og fra og med 5. kl. skal eleverne selv medbringe deres bærbare computer. De får Office-pakken gratis af skolen og man har endda lov til at installere den på fem forskellige enheder.

Til mellemtrinnet er der et klassesæt med bærbare computere, der kan lånes af klasserne.
Til indskolingen er der et lille klassesæt af tablets, der ligeledes kan lånes af klasserne.

I tilfælde af ...: Projects
bottom of page