Frihed og folkestyre

Davidskolens elever forberedes til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.
Det er et mål, som vi arbejder med at opfylde på blandt andet følgende måde:

  • I undervisningen gives eleverne medbestemmelse over en række forhold som vedrører de daglige opgaver. Det ses eksempelvis i forbindelse med projektarbejder, hvor eleverne oplæres til selvstændig stillingtagen.
  • Fra de mindste klasser arbejdes med evnen til at stå frem, fremlægge og argumentere for større og mindre grupper. Det sker eksempelvis i forbindelse med fremlæggelser af projekter og med progression i forhold til alder og modenhed.
  • I forbindelse med undervisningen i samfundsfag besøger eleverne Rønne Ret, hvor de følger en retssag. Et forløb som forberedes og efterbehandles i undervisningen.
  • På 8. og 9. klassetrin besøger eleverne Folkemødet og Folketinget, møder et folketingsmedlem og arbejder med tilblivelsen af lovgivning.
  • Arbejde med medier, ytringsfrihed og dennes begrænsninger indgår konkret i skolens undervisning. Det sker eksempelvis i projekter, hvor der arbejdes med journalistiske arbejdsmåder, interview, bladproduktion og lignende.
  • Skolen inddrager gæstelærere fra forskellige samfunds funktioner, lige som skolen bus ofte bringer eleverne på besøg på relevante institutioner.
  • Skolen har elevråd valgt på 4. – 9. klassetrin. Rådet giver eleverne konkret indflydelse på skolens liv og drift, blandt andet gennem arbejdet med undervisnings miljøet.
  • På temadage og emneuger arbejder vi med relevante temaer.

Lukket for kommentarer.